Thursday, 20 December 2018

Al-Imran Ayat 50

3.3.50
Juz:3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 50:
.
Ringkasan tafsir;
Lanjutan dari ayat diatas (3.3.48), Nabi Isa menjelaskan dan merayu kepada kaum bani Israel supaya takutlah kepada Allah dan ikutlah perkataan Nabi, sesungguhnya Nabi Isa membenarkan syariat isi kitab Taurat dan kemudian meringankan hukuman berat yang ada dalam kitab Taurat dan memberi beberapa kemudahan dalam beberapa perkara dan menghalalkan sebahagian apa yang diharamkan keatas kamu sebelum ini, dan kemudahan dan meringan hukuman dan menghalalkan itu ada terkandung dalam kitab Injil.  

.
[previous] [next] [home] 

.
Juzuk3, Surah3
Terjemahan,
41~50,
[GS] https://sites.google.com/site/warongpanas/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    


Tuesday, 21 June 2016

Surah Al-Baqarah (87)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 87:
 .
Ringkasan tafsir;
 
Ayat ini menerangkan bahawa taurat diturunkan untuk Musa dan selepas itu diiringi beberapa Nabi & Rasul (Yusyak, Syamwil, Syam’un, Daud, Sulaiman, Asyiya, Armiya, Uzair, Hizqil, Ilyas, Yasak, Yunus, Zakaria, Yahya dan lain-lain) yang terdiri dari kaum Bani Israel. Dan permulaan Rasul dari kalangan kaum bani Israel ialah Nabi Musa dan berakhir dengan Nabi Isa.

Nabi Isa dikuatkan dengan roh suci dan didampingi oleh Malaikat Jibril (Ruhulkudus), yang ditugaskan untuk membetulkan (ayat yang diubah oleh kaum Yahudi) atau memansuhkan ayat sebahagian besar syariat Nabi Musa dengan syariat baru (Kitab Injil). Malaikat Jibirl sentiasa bersama Jibril  kemana pergi beliau sehingga Nabi Isa diangkat kelangit ketiga, kerana pada masa itu orang-orang Yahudi hendak membunuhnya, dan pada ketika itu umur beliau dalam lingkungan 33 tahun. 
.
.
[Previous] [Next

.
Sumber, 
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA    
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,

[G+] https://plus.google.com/109448523254926288456/posts/5ttcH3irz56


.