Tuesday, 21 June 2016

Surah Al-Baqarah (87)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 87:
 .
Ringkasan tafsir;
 
Ayat ini menerangkan bahawa taurat diturunkan untuk Musa dan selepas itu diiringi beberapa Nabi & Rasul (Yusyak, Syamwil, Syam’un, Daud, Sulaiman, Asyiya, Armiya, Uzair, Hizqil, Ilyas, Yasak, Yunus, Zakaria, Yahya dan lain-lain) yang terdiri dari kaum Bani Israel. Dan permulaan Rasul dari kalangan kaum bani Israel ialah Nabi Musa dan berakhir dengan Nabi Isa.

Nabi Isa dikuatkan dengan roh suci dan didampingi oleh Malaikat Jibril (Ruhulkudus), yang ditugaskan untuk membetulkan (ayat yang diubah oleh kaum Yahudi) atau memansuhkan ayat sebahagian besar syariat Nabi Musa dengan syariat baru (Kitab Injil). Malaikat Jibirl sentiasa bersama Jibril  kemana pergi beliau sehingga Nabi Isa diangkat kelangit ketiga, kerana pada masa itu orang-orang Yahudi hendak membunuhnya, dan pada ketika itu umur beliau dalam lingkungan 33 tahun. 
.
.
[Previous] [Next

.
Sumber, 
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA    
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,

[G+] https://plus.google.com/109448523254926288456/posts/5ttcH3irz56


.